Αποθήκευση & Πλύσιμο | Ξαπλώστρες & Πουφ

Τα έπιπλα εξωτερικού χώρου όπως ξαπλώστρες σε beach bar, πουφ παραλίας, καρέκλες χρήζουν μεγαλύτερης φροντίδας & καθαρισμού λόγω της φθοράς που επιδέχονται από την έκθεση τους σε καιρικά φαινόμενα και στο νερό. Η εταιρία μας έρχεται στον επαγγελματικό σας χώρο άμεσα και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον καθαρισμό τους, παραδίδοντας τα σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς θα ήταν αν τα αγοράζατε καινούργια.

Τα έπιπλα εξωτερικού χώρου χρήζουν μεγαλύτερης φροντίδας & καθαρισμού λόγω της φθοράς που επιδέχονται από την έκθεση τους σε καιρικά φαινόμενα και στο νερό.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον καθαρισμό τους, παραδίδοντας τα σε άριστη κατάσταση.

Τέλος αναλαμβάνουμε την βαφή σε στρώματα-ξαπλώστρες των beach bar σε οποιοδήποτε χρώμα εσείς επιθυμείτε.