επιτόπιοι καθαρισμοί

| Επιτόπιος Καθαρισμός Χαλιών από 3.00 € το τ.μ. (κατόπιν συνεννόησης)

| Επιτόπιος καθαρισμός σαλονιού 25.οο € η θέση (θα υπάρξει έκπτωση άνω του 20% του συνολικού ποσού καθαρισμού)